Thư viện Lạc Hồng
Cơ học : tập 2: động lực học

Ký hiệu xếp giá
531.133 Đ450S
Dewey
531.133
Xuất bản
Tái bản lần thứ 13. - H.: Giáo dục, 2009
Mô tả
167tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
08/05/2010 10:31 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Quyển sách này bao gồm những nội dung chính sau: Các khái niệm và tiên đề của động lực học, phương trình vi phân của chuyển động, các định lý tổng quát của động lực học, nguyên lý di chuyển khả dĩ, nguyên lý đalămbe, phương trình vi phân chuyển động của cơ hệ không tự do, lý thuyết va chạm.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011487  Còn  Rỗi          
100011488  Còn  Rỗi          
100011489  Còn  Rỗi          
100011490  Còn  Rỗi          
100011491  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1458