Thư viện Lạc Hồng
Môi trường và phát triển bền vững

Ký hiệu xếp giá
363.7 L250V
Dewey
363.7
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 2009
Mô tả
299tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
08/05/2010 10:38 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính: Hiện trạng những vấn đề tài nguyên và môi trường, mối quan hệ giữa môi trường và phát triển, các nội dung của phát triển bền vững và nhiệm vụ phát triển bền vững ở địa phương nhằm thực hiện thành công định hướng chiến lược phát triển bền vững ở nước ta.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt  10 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011795  Còn  Rỗi          
100011796  Còn  Rỗi          
100011797  Còn  Rỗi          
100011798  Còn  Rỗi          
100011799  Còn  Rỗi          
100013713  Còn  Rỗi          
100013714  Còn  Rỗi          
100013715  Còn  Rỗi          
100013716  Còn  Rỗi          
100013717  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2497