Thư viện Lạc Hồng
Bài tập cơ học. Tập 1, Tĩnh học và động học

Ký hiệu xếp giá
531.107 6 Đ450S
Dewey
531.107 6
Xuất bản
Tái bản lần thứ 14. - H.: Giáo dục, 2009
Mô tả
348tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
08/05/2010 10:45 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn bài tập này trình bày những vấn đề sau: bài toán phẳng (một vật, hệ vật), bài toán không gian, bài toán ma sát, chuyển động của điểm, chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định, chuyển động song phẳng của vật rắn, chuyển động quay của vật rắn quanh một điểm cố định, hợp chuyển động của điểm, hợp chuyển động của vật.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011442  Còn  Rỗi          
100011443  Còn  Rỗi          
100011444  Còn  Rỗi          
100011445  Còn  Rỗi          
100011446  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 171