Thư viện Lạc Hồng
Vật lý đại cương: tập 3: phần 1: quang học, vật lý nguyên tử và hạt nhân: dùng cho các trường đại học khối kỹ thuật công nghiệp

Ký hiệu xếp giá
535.071 V124L
Dewey
535.071
Xuất bản
Tái bản lần thứ 16. - H.: Giáo dục, 2009
Mô tả
348tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
08/05/2010 11:03 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần này của giáo trình nghiên cứu các hiện tượng quang học - nhằm hiểu rõ bản chất của ánh sáng, đồng thời cung cấp những kiến thức cần thiết về việc ứng dụng những định luật quang học trong kỹ thuật và đời sống.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011452  Còn  Rỗi          
100011453  Còn  Rỗi          
100011454  Còn  Rỗi          
100011455  Còn  Rỗi          
100011456  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 723