Thư viện Lạc Hồng
Triết học Mác - Lênin : Giáo trình

Ký hiệu xếp giá
101.355 4Tr - M
Dewey
101.355 4
Xuất bản
1. - H.: CTQG, 1999
Mô tả
671tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
01/07/2004 03:10 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương I : Triết học vai trò của nó trong đời sống. Chương II : Khái lược về lịch sử triết học trước Mác. Chương III : Sự ra đời và phát triển của Triết học Mác - Lênin. Chương IV : Chủ nghĩa duy vật. Chương V : Phép biện chứng duy vật về mối quan hệ phổ biến và về sự phát triển. Chương VI : Các cắp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật. Chương VII : Những quy lật cơ bản cảu phép biện chứng duy vật. Chương VIII : Lý luận nhận thức. Chương IX : Xã hội và tự nhiên. Chương X : Hình thái Kinh tế xã hội. Chương XI : Ý thức xã hội. Chương XII : Vấn đề con người trong triết học Mác - Lênin Chương XIII : Một số trào lưu Triết học phương Tây Hiện đại.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000030  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1349