Thư viện Lạc Hồng
Triết học Mác - Lênin : Giáo trình

Ký hiệu xếp giá
101.355 4 Tr - M
Dewey
101.355 4
Xuất bản
1. - H.: CTQG, 1999
Mô tả
671tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
01/07/2004 03:10 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương I : Triết học vai trò của nó trong đời sống. Chương II : Khái lược về lịch sử triết học trước Mác. Chương III : Sự ra đời và phát triển của Triết học Mác - Lênin. Chương IV : Chủ nghĩa duy vật. Chương V : Phép biện chứng duy vật về mối quan hệ phổ biến và về sự phát triển. Chương VI : Các cắp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật. Chương VII : Những quy lật cơ bản cảu phép biện chứng duy vật. Chương VIII : Lý luận nhận thức. Chương IX : Xã hội và tự nhiên. Chương X : Hình thái Kinh tế xã hội. Chương XI : Ý thức xã hội. Chương XII : Vấn đề con người trong triết học Mác - Lênin Chương XIII : Một số trào lưu Triết học phương Tây Hiện đại.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000030  Còn  Đang mượn  118000950  Trần Bá Kim Qui  25/10/2019 
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 828