Thư viện Lạc Hồng
Công nghệ sinh học. Tập 2, Công nghệ sinh học tế bào

Ký hiệu xếp giá
660.6 V500V
Dewey
660.6
Xuất bản
tái bản lần 4. - Giáo dục, 2009
Mô tả
184tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
08/05/2010 11:19 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung của quyển sách gồm 02 phần chính là công nghệ tế bào thực vật và công nghệ tế bào động vật.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt  10 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011800  Còn  Rỗi          
100011801  Còn  Rỗi          
100011802  Còn  Rỗi          
100011803  Còn  Rỗi          
100011804  Còn  Rỗi          
100012554  Còn  Rỗi          
100012555  Còn  Rỗi          
100012556  Còn  Rỗi          
100012557  Còn  Rỗi          
100012558  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2120