Thư viện Lạc Hồng
Cơ học kỹ thuật: tập 1: Tĩnh học và động học

Ký hiệu xếp giá
531.1Đ450S
Dewey
531.1
Xuất bản
1. - Hà Nam: Giáo dục, 2008
Mô tả
235tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
08/05/2010 01:44 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Quyển sách gồm 02 phần chính là tĩnh học và động học bao gồm những nội dung: Các khái niệm cơ bản và các định luật tĩnh học; hệ lực phẳng; ma sát; hệ lực không gian; trọng tâm; động học điểm; chuyển động cơ bản của vật rắn; tổng hợp chuyển động điểm; chuyển động song song phẳng của vật rắn; khảo sát chuyển động song phẳng bằng phương pháp ma trận truyền; chuyển động không gian của vật rắn.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011643  Còn  Rỗi          
100011644  Còn  Rỗi          
100011645  Còn  Rỗi          
100011646  Còn  Rỗi          
100011647  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1043