Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Cung cấp điện: dùng cho các trường cao đẳng kỹ thuật

Ký hiệu xếp giá
621.31 NG450H
Dewey
621.31
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 2009
Mô tả
295tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
08/05/2010 01:53 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Quyển sách bao gồm những nội dung sau: Xác định phụ tải điện; xác định các lượng tổn thất trên lưới cung cấp điện; phương pháp so sánh kinh tế kỹ thuật các phương án cung cấp điện; các loại trạm trong lưới cung cấp điện; tính toán ngắn mạch trong lưới cung cấp điện; lựa chọn các thiết bị điện; tính toán chiếu sáng; tính toán bù công suất phản kháng nâng cao hệ số công suất; tính toán thiết kế lắp đặt đường dây tải điện trung, hạ áp.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011707  Còn  Rỗi          
100011708  Còn  Rỗi          
100011709  Còn  Rỗi          
100011710  Còn  Rỗi          
100011711  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 961