Thư viện Lạc Hồng
Vật lý đại cương: tập 1: cơ - nhiệt: dùng cho các trường đại học khối kỹ thuật công nghiệp

Ký hiệu xếp giá
531.071L561D
Dewey
531.071
Xuất bản
Tái bản lần thứ 17. - H.: Giáo dục, 2009
Mô tả
267tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
08/05/2010 02:12 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần này của giáo trình gồm hai phần: Phần cơ học trình bày động học chất điểm, động lực học chất điểm, động lực học hệ chất điểm động lực học vật rắn, năng lượng, trường hấp dẫn, cơ học chất lưu, thuyết tương đối hẹp Anhxtanh ; Phần nhiệt học trình bày nguyên lý thứ nhất và thứ hai của nhiệt động học, khí thực, chất lỏng, chuyển pha, vật lý thống kê cổ điển.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011518  Còn  Rỗi          
100011519  Còn  Rỗi          
100011520  Còn  Rỗi          
100011521  Còn  Rỗi          
100011527  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1199