Thư viện Lạc Hồng
Bài tập Vật lý đại cương: tập 3: quang học - vật lý lượng tử: biên soạn theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 1990

Ký hiệu xếp giá
535.076 L561D
Dewey
535.076
Xuất bản
Tái bản lần thứ 14. - H.: Giáo dục, 2009
Mô tả
223tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
08/05/2010 03:02 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này trình bày các vấn đề quang lý và vật lý lượng tử, bao gồm: giao thoa ánh sáng, nhiễu xạ ánh sáng, phân cực ánh sáng, quang học lượng tử, thuyết nguyên tử của Bo, cơ học lượng tử, nguyên tử - phân tử, hạt nhân nguyên tử - hạt sơ cấp.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011513  Còn  Rỗi          
100011514  Còn  Rỗi          
100011515  Còn  Rỗi          
100011516  Còn  Rỗi          
100011522  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 693