Thư viện Lạc Hồng
Bài tập vật lý đại cương: biên soạn theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 1990. T.1: Cơ - nhiệt

Ký hiệu xếp giá
531.076B152
Dewey
531.076
Xuất bản
Tái bản lần 16. - H.: Giáo dục, 2009
Mô tả
199tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
cơ học
Ngày cập nhật
08/05/2010 03:10 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này trình bày các vấn đề cơ học và nhiệt học, bao gồm: động học chất điểm, động lực học chất điểm, động lực học hệ chất điểm, động lực học vật rắn, năng lượng, trường hấp dẫn, cơ học tương đối tính, cơ học lưu chất; những định luật thực nghiệm về chất khí, nguyên lý thứ nhất và thứ hai của nhiệt động học, chất lỏng, chất khí. Mỗi chương đều có phần tóm tắt lý thuyết, sau đó là bài tập.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011457  Còn  Rỗi          
100011458  Còn  Rỗi          
100011459  Còn  Rỗi          
100011460  Còn  Rỗi          
100011461  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1306