Thư viện Lạc Hồng
Bài tập cơ học đất

Ký hiệu xếp giá
624.15136076 V986b 2010
Dewey
624.15136076
Xuất bản
Tái bản lần thứ 8. - H.: Giáo dục, 2010
Mô tả
392tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
cơ học đất, bài tập
Ngày cập nhật
08/05/2010 03:27 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày tính chất vật lý của đất và phân loại đất, tính chất cơ học của đất, lún của nền đất, sức chịu tải của nền đất và ổn định mái đất, áp lực đất lên tường chắn, các thí nghiệm đất ở hiện trường. Mỗi phần đều có tóm tắt lý thuyết, sau đó là bài tập.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011467  Còn  Rỗi          
100011468  Còn  Rỗi          
100011469  Còn  Rỗi          
100011470  Còn  Rỗi          
100011471  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1274