Thư viện Lạc Hồng
Bài tập đàn hồi ứng dụng: dùng cho các trường đại học kỹ thuật và học viên cao học

Ký hiệu xếp giá
531.382NH550PH
Dewey
531.382
Xuất bản
Tái bản lần 3. - H.: Giáo dục, 2009
Mô tả
199tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
11/05/2010 09:42 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách trình bày tóm tắt lý thuyết, các ví dụ, bài tập tự giải về đàn hồi ứng dụng. Nội dung gồm có: trạng thái ứng suất - trạng thái biến dạng, hệ phương trình cơ bản của lý thuyết đàn hồi ứng dụng, bài toán phẳng trong tọa độ đề các, bài toán phẳng trong tọa độ độc cực, bài toán đối xứng trục, bài toán ứng suất tiếp xúc.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012107  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 833