Thư viện Lạc Hồng
Pháp luật đại cương

Ký hiệu xếp giá
340.07L250V
Dewey
340.07
Xuất bản
1. - H.: Lao động xã hội, 2008
Mô tả
159tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
hệ thống pháp luật Việt Nam, hệ thống quy phạm pháp luật, luật hình sự, luật dân sự, pháp luật lao động
Ngày cập nhật
11/05/2010 10:29 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giáo trình này gồm những nội dung chính sau: nhà nước cộng hòa XHCN Việt Nam - cơ sở hình thành và tổ chức thực hiện pháp luật, những vấn đề cơ bản của pháp luật, hệ thống văn bản qui phạm pháp luật ở Việt Nam, các ngành luật trong hệ thống pháp luật, luật dân sự Việt Nam, luật hình sự Việt Nam, pháp luật lao động.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012117  Còn  Rỗi          
100012118  Còn  Rỗi          
100012119  Còn  Rỗi          
100012120  Còn  Rỗi          
100012121  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1235