Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Ký hiệu xếp giá
335.434 610 71GI-108TR
Dewey
335.434 610 71
Xuất bản
Tái bản. - H.: Chính trị quốc gia, 2009
Mô tả
475tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
11/05/2010 02:15 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung giáo trình gồm có: Đảng ra đời và lãnh đạo giành chính quyền (1930-1945), Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến và xây dựng chế độ mới (1945-1975), đưa cả nước quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (1975-2000).
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012131  Còn  Đang mượn  118000090  Võ Thị Ngọc Linh  02/10/2020 
100012127  Còn  Rỗi          
100012128  Còn  Rỗi          
100012129  Còn  Rỗi          
100012130  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2439