Căn bản Thiết kế Web HTML, JavaScript, ASP

Ký hiệu xếp giá
005.362 HTML
Dewey
005.362
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2001
Mô tả
287tr ; 20cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
06/08/2004 04:05 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: HTML Hyper Text Markup Language Phần 2: JavaScript Phần 3: ASP Active Server Pages
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001085  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 449