Thư viện Lạc Hồng
Bài tập Cơ học ứng dụng

Ký hiệu xếp giá
620.100 7NG527NH
Dewey
620.100 7
Xuất bản
Tái bản lần 4. - H.: Giáo dục, 2009
Mô tả
248tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/05/2010 09:24 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách trình bày các nội dung sau: chuyển động của điểm, chuyển động cơ bản của vật rắn, chuyển động phẳng của vật rắn, hợp chuyển động của điểm, hợp chuyển động của vật rắn, hệ lực phẳng, hệ lực không gian, động lực học chất điểm, đặc trưng hình học của vật rắn, nguyên lý di chuyển khả dĩ - nguyên lý Đalămbe, các định lý tổng quát động lực học, phương trình vi phân chuyển động của vật rắn và hệ cơ, kéo nén đúng tâm, xoắn thuần túy thanh thẳng, uốn phẳng thanh thẳng, thanh chịu lực phức tạp. Trong mỗi chương đều có các phần: cơ sở lý thuyết, hướng dẫn áp dụng, những bài giải mấu và bài tập. Cuối sách có phần hướng dẫn và trả lời các bài tập.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt  10 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011543  Còn  Rỗi          
100011544  Còn  Rỗi          
100011545  Còn  Rỗi          
100011546  Còn  Rỗi          
100011547  Còn  Rỗi          
100012185  Còn  Rỗi          
100012186  Còn  Rỗi          
100012187  Còn  Rỗi          
100012188  Còn  Rỗi          
100012189  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 760