Thư viện Lạc Hồng
JavaScript

Ký hiệu xếp giá
005.362 JavaScript
Dewey
005.362
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2000
Mô tả
425tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
06/08/2004 04:17 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Những khái niệm cơ bản về HTML Phần 2: Tạo khung Phần 3: Form Phần 4: Tạo bảng Phần 5: Tạo ảnh trong suốt Phần 6: DHTML Phần 7: Các Java Applet1
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001086  Còn  Đang mượn  119000261  Nguyễn Chí Tâm  29/09/2020 
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1454