Thư viện Lạc Hồng
Bản vẽ xây dựng tiêu chuẩn quốc tế

Ký hiệu xếp giá
604.2 TR120H
Dewey
604.2
Xuất bản
tái bản lần 1. - Đà Nẵng: Giáo dục, 2003
Mô tả
316tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
22/05/2010 08:51 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung của quyển sách này chia làm 03 phần chính: tiêu chuẩn chung về bản vẽ xây dựng, biểu diễn quy ước và đơn giản hóa, ký hiệu bằng hình vẽ - sơ đồ.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012578  Còn  Rỗi          
100012579  Còn  Rỗi          
100012580  Còn  Rỗi          
100012581  Còn  Rỗi          
100012582  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1047