Thư viện Lạc Hồng
Lập trình C# từ cơ bản đến nâng cao

Ký hiệu xếp giá
005.133 PH104C
Dewey
005.133
Xuất bản
tái bản lần 1. - Hà Tây: Giáo dục, 2008
Mô tả
239tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
22/05/2010 08:58 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Lập trình C# từ cơ bản đến nâng cao bao gồm các lệnh chu trình, điều kiện, lựa chọn, về phương thức hay "hàm", lớp, thừa kế, nạp chồng hàm và toán tử trùng tên, ủy nhiệm, quản lý sự kiện, đa luồng ...
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012608  Còn  Rỗi          
100012609  Còn  Rỗi          
100012610  Còn  Rỗi          
100012611  Còn  Rỗi          
100012612  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 741