Thư viện Lạc Hồng
Ngôn ngữ lập trình C# và cấu trúc dữ liệu

Ký hiệu xếp giá
005.133NG527V
Dewey
005.133
Xuất bản
tái bản lần 4. - H.: Giáo dục, 2008
Mô tả
259tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
22/05/2010 09:10 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C# và cấu trúc dữ liệu sẽ trình bày những ý tưởng của ngôn ngữ C++ đồng thời hướng dẫn cách ứng dụng những điều vừa học thông qua các ví dụ. Ở phần hai giáo trình còn trình bày cách cài đặt một số cấu trúc dữ liệu cơ bản bằng ngôn ngữ lập trình C++.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012544  Thất lạc            
100012545  Thất lạc            
100012546  Còn  Rỗi          
100012547  Còn  Rỗi          
100012548  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1149