Thư viện Lạc Hồng
Sổ tay thiết kế đường ô tô. T.1

Ký hiệu xếp giá
625.72NG527X
Dewey
625.72
Xuất bản
tái bản lần 4. - H.: Giáo dục, 2007
Mô tả
355tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
22/05/2010 09:20 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập một quyển sách giới thiệu các cơ sở lý luận, các phương pháp thiết kế, các công trình của đường ô tô, các nguyên tắc, các điều quy định trong thiết kế mạng lưới đường, thiết kế đường cao tốc và phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế - kỹ thuật, các dự án đường hiện đang sử dụng ở nước ta và trên thế giới.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012573  Còn  Rỗi          
100012574  Còn  Rỗi          
100012575  Còn  Rỗi          
100012576  Còn  Rỗi          
100012577  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1454