Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành

Ký hiệu xếp giá
005.430 7H450Đ
Dewey
005.430 7
Xuất bản
1. - Vĩnh Phúc: Giáo dục, 2009
Mô tả
271tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
22/05/2010 10:27 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành bao gồm những nội dung: giới thiệu chung, sử dụng hệ điều hành, cấu trúc hệ điều hành, tiến trình, điều phối tiến trình, tương tranh và đồng bộ, bế tắc, quản lý thiết bị, quản lý bộ nhớ, bộ nhớ ảo, hệ thống file, bảo vệ và an ninh.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012598  Còn  Rỗi          
100012599  Còn  Rỗi          
100012600  Còn  Rỗi          
100012601  Còn  Rỗi          
100012602  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 742