Thư viện Lạc Hồng
Quản lý chiến lược chuỗi cung ứng

Ký hiệu xếp giá
658.401NG527C
Dewey
658.401
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2008
Mô tả
271tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
22/05/2010 10:36 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Quyển sách thiết kế các thông lệ tốt nhất thành 05 quy tắc cốt lõi của quản lý chuỗi cung ứng: xem chuỗi cung ứng của bạn là một tài sản chiến lược, phát triển cấu trúc sản xuất liền kề, xây dựng tổ chức hiệu quả, xây dựng kiểu cộng tác đúng đắn, sử dụng tiêu chuẩn so sánh để đạt thành công trong kinh doanh.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012588  Còn  Rỗi          
100012589  Còn  Rỗi          
100012590  Còn  Rỗi          
100012591  Còn  Rỗi          
100012592  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1737