Thư viện Lạc Hồng
Hướng dẫn thiết kế trang Web tương tác bằng JavaScript

Ký hiệu xếp giá
005.276JavaScript
Dewey
005.276
Xuất bản
Tái bản lần 1. - H.: Giáo dục, 2001
Mô tả
454tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
06/08/2004 04:21 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Chào mừng bạn đến với JavaScript Chương 2: Sử dụng các biến và các hàm xây dựng sẵn để cập nhật các trang Web một cách tự động Chương 3: Hãy cung cấp những gì mà trình duyệt cần Chương 4: Rollover : Thủ thuật JavaScript được ưa thích Chương 5: Mở và thao tác các cửa sổ Chương 6: viết các hàm JavaScript của riêng bạn Chương 7: Cung cấp và nhận thông tin với các biểu mẫu Chương 8: Lưu giữ thông tin với mảng và các vòng lặp Chương 9: Định thời gian cho các sự kiện Chương 10: Khung và bản đồ ảnh Chương 11: Kiểm tra tính hợp lệ của biểu mẫu, xử lý chuỗi và làm việc với CGI Chương 12: Cookies Chương 13: HTML động Chương 14: Cách khắc phục lỗi
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000060  Còn  Rỗi          
100001088  Còn  Rỗi          
100001087  Còn  Đang mượn  D02200129  Nguyễn Minh Tuấn  23/03/2006 
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1295