Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Hệ điều hành Unix - Linux

Ký hiệu xếp giá
005.432H100QU
Dewey
005.432
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 2009
Mô tả
295tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
22/05/2010 10:55 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giáo trình Hệ điều hành Unix - Linux được xây dựng nhằm giúp sinh viên hiểu được các khái niệm cơ bản, chức năng, nhiệm vụ của hệ điều hành nói chung, bước đầu làm quen và làm chủ được hệ điều hành Linux, cũng như việc phát triển các ứng dụng trên nền Linux.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012639  Còn  Rỗi          
100012640  Còn  Rỗi          
100012641  Còn  Rỗi          
100012642  Còn  Rỗi          
100012643  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 967