Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Kinh tế chất thải

Ký hiệu xếp giá
363.728NG527Đ
Dewey
363.728
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 2006
Mô tả
347tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
24/05/2010 09:45 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giáo trình Kinh tế chất thải gồm 03 phần, 12 chương: Đại cương về về kinh tế học và kinh tế môi trường (gồm 02 chương), kinh tế chất thải (gồm 03 chương), những vấn đề cơ bản về kinh tế chất thải và quản lý chất thải (gồm 07 chương). Sau mỗi chương đề có liệt kê những thuật ngữ quan trọng, tóm tắt nội dung và câu hỏi ôn tập.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012568  Còn  Rỗi          
100012569  Còn  Rỗi          
100012570  Còn  Rỗi          
100012571  Còn  Rỗi          
100012572  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 722