Thư viện Lạc Hồng
Bảo vệ Rơle và tự động hóa hệ thống điện

Ký hiệu xếp giá
621.319T100M
Dewey
621.319
Xuất bản
Tái bản lần 2. - H.: Giáo dục, 2009
Mô tả
327tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
25/05/2010 09:13 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Toàn bộ nội dung của giáo trình được sắp xếp theo hình thức các modul: modul 1 trình bày các vấn đề cơ bản về bảo vệ rơle và tự động điều khiển, modul 2 trình bày các nguyên lý bảo vệ rơle cơ bản, phương pháp tính toán và phạm vi ứng dụng của các dạng bảo vệ rơle, modul 3 trình bày những ứng dụng cụ thể các nguyên lý vào việc bảo vệ các phần tử chính của hệ thống điện, modul 4 trình bày những nội dung cơ bản về quá trình và sơ đồ tự động điều khiển trong hệ thống điện.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012442  Còn  Rỗi          
100012443  Còn  Rỗi          
100012444  Còn  Rỗi          
100012445  Còn  Rỗi          
100012446  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1540