Thư viện Lạc Hồng
Lập trình nâng cao trên ngôn ngữ Pascal

Ký hiệu xếp giá
005.133NG527T
Dewey
005.133
Xuất bản
In lần 5. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
Mô tả
281tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
25/05/2010 09:50 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách bao gồm các nội dung sau: chương trình con (đề cập đến những khía cạnh khác nhau của kỹ thuật viết chương trình con, đặc biệt trong việc tổ chức các biến, các tham số, các khả năng đề quy); giao tiếp file (khái quát các khái niệm và vai trò của file, các thao tác trên các loại file của Tubo pascal); quản lý bộ nhớ; kiểu con trỏ; thư viện lập trình (giới thiệu vai trò của thư viện nói chung trong kỹ thuật lập trình, đặc biệt trong các phát triển ứng dụng, giới thiệu Unit một công cụ của Tubo pascal); một số thư viện chuẩn (trình bày 3 unit tiêu biểu nhất của Tubo pascal là CRT, DOS và GRAPH)
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012494  Còn  Rỗi          
100012495  Còn  Rỗi          
100012496  Còn  Rỗi          
100012497  Còn  Rỗi          
100012498  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 982