Thư viện Lạc Hồng
Nguyên lý máy: tập 2

Ký hiệu xếp giá
621.801Đ312GI
Dewey
621.801
Xuất bản
Tái bản lần 4. - Giáo dục, 2007
Mô tả
335tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
25/05/2010 10:08 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giáo trình trình bày những nội dung sau: giảm chấn cho hệ dao động xoắn có nhiều bậc tự do, cân bằng trục mềm, cách rung, rô bốt, các chương trình giải một số bài tính nguyên lý máy.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012515  Còn  Rỗi          
100012516  Còn  Rỗi          
100012517  Còn  Rỗi          
100012518  Còn  Rỗi          
100012519  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1389