Thư viện Lạc Hồng
Sinh lý học thực vật

Ký hiệu xếp giá
571.2 V500V
Dewey
571.2
Xuất bản
Tái bản lần 9. - H.: Giáo dục, 2009
Mô tả
312tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
25/05/2010 11:17 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách trình bày các vấn đề: sinh lý tế bào thực vật, sự trao đổi nước ở thực vật, quang hợp, dinh dưỡng khoáng và nitơ ở thực vật, hô hấp thực vật, sinh lý sinh trưởng và phát triển thực vật.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012499  Còn  Rỗi          
100012500  Còn  Rỗi          
100012501  Còn  Rỗi          
100012502  Còn  Rỗi          
100012503  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1864