Thư viện Lạc Hồng
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Ký hiệu xếp giá
005.73NG527TH
Dewey
005.73
Xuất bản
1. - H.: Nxb. Hà Nội, 2007
Mô tả
169tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
25/05/2010 02:14 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung giáo tình này gồm có: thiết kế và phân tích giải thuật; đệ quy và giải thuật đệ quy; mảng và danh sách; danh sách móc nối; cây; đồ thị và một vài cấu trúc phi tuyến; sắp xếp và tìm kiếm.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012525  Còn  Rỗi          
100012526  Còn  Rỗi          
100012527  Còn  Rỗi          
100012528  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 811