Thư viện Lạc Hồng
Công nghệ sinh học. Tập 1, Sinh học phân tử và tế bào - Cơ sở khoa học của công nghệ sinh học

Ký hiệu xếp giá
660.6 NG527NH
Dewey
660.6
Xuất bản
tái bản lần 2. - Giáo dục, 2009
Mô tả
227tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
25/05/2010 02:33 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung của quyển sách gồm 03 phần chính là sinh học phân tử, sinh học tế bào và cơ sở phân tử và tế bào của công nghệ gen và công nghệ tế bào.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012437  Còn  Rỗi          
100012438  Còn  Rỗi          
100012439  Còn  Rỗi          
100012440  Còn  Rỗi          
100012441  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 980