Giải bài tập và thiết kế chương trình trong C

Ký hiệu xếp giá
005.362 C
Dewey
005.362
Xuất bản
1. - Thống kê, 2000
Mô tả
260tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
06/08/2004 04:43 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Máy tính và lập trình Chương 2: Giải bài toán và ngôn ngữ C Chương 3: Quy trình thiết kế bằng các hàm Chương 4: Các cấu trúc chọn: Các câu lệnh If và Switch Chương 5: Các câu lệnh lặp và vòng lặp Chương 6: lập trình Module Chương 7: Các kiểu dữ liệu và toán tử Chương 8: mảng Chương 9: Các chuỗi Chương 10: Phép đệ quy Chương 11: Các kiểu tập hợp và cấu trúc Chương 12: Nhập và xuất File Chương 13: Lập trình diện rộng
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001092  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1643