Thư viện Lạc Hồng
Cơ sở sinh học phân tử

Ký hiệu xếp giá
572.8 L250D
Dewey
572.8
Xuất bản
tái bản lần 1. - H.: Giáo dục, 2009
Mô tả
331tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
25/05/2010 02:43 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung của quyển sách gồm 05 phần chính: Các loại tế bào và các đại phân tử; cấu trúc, chức năng và phương pháp phân tích protein; cấu trúc và động thái của ADN; kỹ thuật thao tác trên ADN; mã di truyền - biểu hiện của gen và điều hòa sự biểu hiện của gen.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012379  Còn  Rỗi          
100012380  Còn  Rỗi          
100012381  Còn  Rỗi          
100012382  Còn  Rỗi          
100012383  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 915