Thư viện Lạc Hồng
Lý thuyết tài chính tiền tệ

Ký hiệu xếp giá
332.401NG527Đ
Dewey
332.401
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2009
Mô tả
391tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
25/05/2010 02:56 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung của quyển sách bao gồm: Bản chất, chức năng và vai trò cùa tài chính; ngân sách nhà nước (tài chính công); tài chính doanh nghiệp; thị trường tài chính; tài chính quốc tế; tiền tệ và hệ thống tiền tệ; lạm phát và biện pháp kiểm soát lạm phát; tín dụng và lãi suất; ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng; ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ quốc gia; hệ thống thanh toán qua ngân hàng; khủng hoảng tài chính tiền tệ.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012180  Còn  Rỗi          
100012181  Còn  Rỗi          
100012182  Còn  Rỗi          
100012183  Còn  Rỗi          
100012184  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1513