Thư viện Lạc Hồng
Sử dụng AutoCAD lập bản vẽ kỹ thuật AutoCAD 2008

Ký hiệu xếp giá
006.68NG527V
Dewey
006.68
Xuất bản
tái bản lần 1. - H.: Giáo dục, 2009
Mô tả
247tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
25/05/2010 03:14 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung sách gồm có: về AutoCAD2008, nhập điểm và phương thức bắt điểm, các lệnh vẽ phẳng cơ bản, gạch mặt cắt - ghi kích thước - ghi text, tạo lớp và khối quản lý bản vẽ, hướng dẫn vẽ hình chiếu thẳng góc và hình chiếu trục đo, một số bài tập thực hành lập bản vẽ 2D, môi trường vẽ và quan sát mô hình ba chiều, vẽ đường và mặt 3D, tạo mô hình khối rắn (Solid), tô bóng mô hình 3D, xuất bản vẽ thành tệp tin và in bản vẽ, một số bài tập thực hành vẽ 3D.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt  10 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012718  Còn  Rỗi          
100012719  Còn  Rỗi          
100012720  Còn  Rỗi          
100012721  Còn  Rỗi          
100012722  Còn  Rỗi          
100014236  Còn  Rỗi          
100014237  Còn  Rỗi          
100014238  Còn  Rỗi          
100014239  Còn  Rỗi          
100014240  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1069