Thư viện Lạc Hồng
Oracle Net8 For Windows NT, 95/98

Ký hiệu xếp giá
005.368Oracle
Dewey
005.368
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2000
Mô tả
247tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
06/08/2004 05:05 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Giới thiệu Net8 Chương 2: Giới thiệu các sản phẩm Net8 Chương 3: Tìm hiểu các tác vụ cài đặt Chương 4: Tìm hiểu các vấn đề di trú và cùng tồn tại Chương 5: Sử dụng Net8 với nhiều Oracle Home Chương 6: Cấu hình mạng Chương 7: Kết nối với CSDL Chương 8: Thực hiện cấu hình cao cấp Chương 9: Sử dụng Oracle SNMP Agent Chương 10: Thực hiện các tác vụ điều hành
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001094  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 592