Thư viện Lạc Hồng
Hướng dẫn học và thiết kế Website bằng Macromedia flash

Ký hiệu xếp giá
006.696H407V
Dewey
006.696
Xuất bản
Tái bản lần 1. - H.: Giáo dục, 2009
Mô tả
183tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Nhật
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
26/05/2010 02:35 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Quyển sách này sẽ giới thiệu chi tiết về cách sử dụng phần mềm flash trong thiết kế Website như thế nào với người mới bắt đầu và từng bước thiết kế các ứng dụng nhỏ trên một trang Web như: banner tĩnh, động, các logo, ảnh nền và phim kèm âm thanh.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012384  Còn  Rỗi          
100012385  Còn  Rỗi          
100012386  Còn  Rỗi          
100012387  Còn  Rỗi          
100012388  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1359