Thư viện Lạc Hồng
Cấu trúc dữ liệu, phân tích thuật toán và phát triển phần mềm

Ký hiệu xếp giá
005.73H450TH
Dewey
005.73
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 2008
Mô tả
295tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
26/05/2010 02:40 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách gồm có: Khái quát về thuật toán và cấu trúc dữ liệu, các cấu trúc dữ liệu sơ cấp, sắp xếp, các chiến lược thiết kế thuật toán.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012765  Còn  Rỗi          
100012766  Còn  Rỗi          
100012767  Còn  Rỗi          
100012768  Còn  Rỗi          
100012769  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 931