Thư viện Lạc Hồng
Thực hành sử dụng Dreamweaver cho thiết kế Website

Ký hiệu xếp giá
005.72TH101B
Dewey
005.72
Xuất bản
tái bản lần 1. - H.: Giáo dục, 2009
Mô tả
159tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
26/05/2010 02:52 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung sách gồm có: tổng quan về Dreamweaver, giao diện, thêm văn bản, danh sách, bảng, làm việc với form, sử dụng frame trong thiết kế web, làm việc với flash, cải tiến trang web với các hiệu ứng bổ trợ, làm việc với layers, behaviors, liên kết, bảng định kiểu CSS, templates.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012774  Còn  Rỗi          
100012775  Còn  Rỗi          
100012776  Còn  Rỗi          
100012777  Còn  Rỗi          
100012778  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1088