Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình CAD/CAM

Ký hiệu xếp giá
670.285 PH105H
Dewey
670.285
Xuất bản
1. - Giáo dục, 2007
Mô tả
171tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
26/05/2010 03:05 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
CAD/CAM là công nghệ dựa trên cơ sở máy tính số, là nền tảng của các nhà máy tự động có sự tích hợp với máy tính trong tương lai. Nội dung cuốn sách này gồm: điều khiển số truyền thống, lập trình vật làm cho máy NC, điều khiển bằng máy tính trong NC, công nghệ Rôbốt, công nghệ nhóm, lập quy trình công nghệ có máy tính trợ giúp.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012779  Còn  Rỗi          
100012780  Còn  Rỗi          
100012781  Còn  Rỗi          
100012782  Còn  Rỗi          
100012783  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1276