Thư viện Lạc Hồng
Tự động điều khiển các quá trình nhiệt - lạnh

Ký hiệu xếp giá
621.402T550Đ
Dewey
621.402
Xuất bản
1. - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2009
Mô tả
442tr ; 28 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
26/05/2010 03:14 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này trình bày các nội dung sau: các thiết bị đo lường - tự động điều khiển các quá trình và thiết bị công nghệ nhiệt - điện lạnh; cơ sở kỹ thuật điện và truyền động điện tự động trong các quá trình và thiết bị công nghệ nhiệt - điện lạnh; cơ sở khoa học điều khiển tự động quá trình và thiết bị công nghệ nhiệt - điện lạnh; điều khiển tự động hóa hệ thống lạnh.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012723  Còn  Rỗi          
100012724  Còn  Rỗi          
100012725  Còn  Rỗi          
100012726  Còn  Rỗi          
100012727  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1352