Thư viện Lạc Hồng
Triết học Mác - Lênin: đề cương bài giảng dùng trong các trường đại học và cao đẳng từ năm 1991 - 1992: tập 1

Ký hiệu xếp giá
101.335 4 Tr-M
Dewey
101.335 4
Xuất bản
Tái bản lần 5. - Giáo dục, 1998
Mô tả
228tr ; 19cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
01/07/2004 03:40 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần I : Lịch sử triết học. Phần II : Chủ nghĩa duy vật biện chứng về thế giới
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000025  Còn  Rỗi          
100000090  Còn  Rỗi          
100003642  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1431