Thư viện Lạc Hồng
Ứng dụng Oracle For Windows NT, 95/98

Ký hiệu xếp giá
005.368Oracle
Dewey
005.368
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2000
Mô tả
496tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
06/08/2004 05:08 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Tổng quan các công cụ CSDL Chương 2: Tổng quan Oracle Enterprise Manager Chương 3: Nội dung CSDL bộ khởi động Chương 4: Sử dụng nhiều Oracle Home Chương 5: Đồng tồn tại CSDL và di trú Chương 6: Các tác vụ cấu hình sau khi cài đặt Chương 7: Tạo CSDL Chương 8: Quản trị CSDL Chương 9: Xác minh người dùng CSDL với Windows NT Chương 10: Giám sát CSDL Chương 11: Sao lưu và phục hồi các tập tin CSDL Chương 12: Phân phối và quản lý phần mềm Oracle Chương 13: Phát triển các ứng dụng Chương 14: Sử dụng Oracle8 ConText Cartridge
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001095  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 582