Thư viện Lạc Hồng
Cách dùng các thì Anh ngữ

Ký hiệu xếp giá
425 NG527H
Dewey
425
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Thanh niên, 2009
Mô tả
220tr ; 19 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
26/05/2010 03:33 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung sách gồm các phần: động từ - định nghĩa; các hình thức của một động từ, các loại động từ và các cấu trúc câu cơ bản; khái niệm về thời gian và thì của động từ, các thì và cách dùng các thì, cấu trúc ngữ động từ, các mẫu câu với các loại động từ.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012321  Còn  Rỗi          
100012322  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2555