Thư viện Lạc Hồng
Cách sử dụng cấu trúc ngữ pháp Anh văn

Ký hiệu xếp giá
425 NG527V
Dewey
425
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Thanh niên, 2009
Mô tả
242tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/05/2010 08:54 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này trình bày các vấn đề về cấu trúc ngữ pháp Anh văn: từ loại, danh từ, mạo từ, đại từ, động từ, sử dụng các thì, mệnh đề, chuyển đổi về thì, cấu trúc song song ..., cách sử dụng căn bản, sử dụng dấu trong câu.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012319  Còn  Rỗi          
100012320  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1517