Thư viện Lạc Hồng
Oracle8 Database

Ký hiệu xếp giá
005.368Oracle
Dewey
005.368
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2000
Mô tả
927tr ; 20
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
07/08/2004 08:13 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Tổng quan và cài đặt Phần 2: CÁc cấu trúc CSDL Phần 3: Môi trường làm việc của Oracle Phần 4: DBMS quan hệ đối tượng Phần 5: Truy xuất dữ liệu Phần 6: Parallet SQL và DIrect - Load Insert Phần 7: Bảo vệ DL Phần 8: Xử lý được phân phối và các CSDL được phân phối
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001096  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1266