Thư viện Lạc Hồng
Giao diện người máy HMI (Human machine interface) - Lập trình với S7 và WinCC 6.0

Ký hiệu xếp giá
629.89TR120TH
Dewey
629.89
Xuất bản
1. - Hồng Đức, 2008
Mô tả
342tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/05/2010 09:20 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giao diện người máy HMI (Human machine interface) - Lập trình với S7 và WinCC 6.0 là một trong các chương trình ứng dụng Scada (HMI) trong lĩnh vực dân dụng cũng như công nghiệp. WinCC được dùng để điều hành các màn hình hiển thị và hệ thống điều khiển trong tự động hóa sản xuất và quá trình. Nội dung sách gồm có: giới thiệu tổng quan về lập trình WinCC; giới thiệu những đặc tính cơ bản của WinCC và giới thiệu tổng quan các bước soạn thảo một dự án trong WinCC 6.0; giới thiệu các chức năng, nhiệm vụ của Tag Logging và mô tả quá trình hiển thị các giá trị xử lý thông qua dự án mẫu; giới thiệu khái quát những chức năng và nhiệm vụ cơ bản của Alarm Logging; hướng dẫn thực hành WinCC qua 5 bài tập lớn.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012389  Còn  Rỗi          
100012390  Còn  Rỗi          
100012391  Còn  Rỗi          
100012392  Còn  Rỗi          
100012393  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2593