Thư viện Lạc Hồng
Nguyên lý kế toán: lý thuyết, bài tập và bài giải

Ký hiệu xếp giá
657.07PH105Đ
Dewey
657.07
Xuất bản
Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2008
Mô tả
504tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/05/2010 02:10 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Lý thuyết: tổng quan về kế toán, báo cáo kế toán của doanh nghiệp, tài khoản và ghi sổ kép, tính giá các đối tượng kế toán, chứng từ kế toán và kiểm kê, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh, sổ kế toán và hình thức sổ kế toán; câu hỏi trắc nghiệm; câu hỏi ôn tập; bài tập ứng dụng; bài tập tự giải.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt  10 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012693  Còn  Rỗi          
100012694  Còn  Rỗi          
100012695  Còn  Rỗi          
100012696  Còn  Rỗi          
100012697  Còn  Rỗi          
100012698  Còn  Rỗi          
100012699  Còn  Rỗi          
100012700  Còn  Rỗi          
100012701  Còn  Rỗi          
100012702  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1305